Dąbrowa Górnicza Sklep Action

Okres realizacji: 05.2018

Łączna powierzchnia: 900m2

Zakres:

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Montaż instalacji wentylacyjnej o łącznej wydajności 5 500m3/h.

Instalacja klimatyzacji składająca się łącznie z 8 klimatyzatorów wraz z instalacją.

Wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. zapleczy sanitarnych sklepów.