Biskupice Podgórne LG Chem

Okres realizacji: 02.2017-obecnie 

Zakres:

Montaż instalacji wentylacji w części socjalno-biurowej oraz ścian wilkowymiarowych na hali produkcyjenj.

Wykonanie szeregu dodatkowych prac zarówno z zakresu instalacyjnego jak i konstrukcyjnego.