Dzierżoniów Hala MCNS

Okres realizacji: 06 – 11.2017 

Kubatura łącznie: Etap I 9500 m3 Etap II 

Zakres:

Instalacja wentylacji oraz klimatyzacji zaplecza hali, instalacja hydrantowa wraz z przyłączem, ogrzewanie technologiczne parą pomieszczenia do podgrzewania pojemników z substancjami chemicznymi.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń zaplecza hali o kubaturze 1300m3.

Wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 55m wraz z instalacją hydrantową w hali.

Wykonanie ogrzewania parowego kontenera do podgrzewania pojemników z substancjami chemicznymi o mocy około 100kW.

Prace wykonane wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowej.

Fot: www.mcnskc.pl