Siemianice Modernizacja maszynowni Preh Car Connect

 

Okres realizacji: 12.2016 

Zakres:

Modernizacja maszynowni oraz układu nawiewnego hali przemysłowej.

Modernizacja układu w pomieszczeniu maszynowni wraz z przemieszczeniem central o wydajności 16 000m3/h oraz 2 410m3/h. Przebudowa układu wywiewnego na hali.