Wrocław Sklepy Reserved, Mohito, Sinsay, Crop Town, House w Centrum Handlowym Wroclavia

Okres realizacji: 07-11.2017

Łączna powierzchnia: 4 400m2

Zakres:

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pięciu lokalach.

Wykonanie instalacji oddymiania w Reserved.

Montaż instalacji wentylacyjnej o łącznej wydajności 33 100m3/h.

Instalacja klimatyzacji składająca się łącznie z 38 pomp ciepła o łącznej mocy chłodniczej 532kW.

Wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. zapleczy sanitarnych sklepu.

Wykonanie izolacji ogniochronnej na istniejącej instalacji oddymiania sklepu.