Wrocław – Fabryka 3M Sp. z o. o.

Okres realizacji: 12.2015-03.2016

Powierzchnia: 2800m2

Zakres:

Wykonanie instalacji wentylacyjnej na hali produkcyjnej i budynku biurowym

Wykonanie kompletnego montażu instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie hali produkcyjnej oraz części socjalno-biurowej.

Montaż 9 central wentylacyjnych o łącznej wydajności 105 000m3/h. m2

fot: www.wroclaw.pl