Cropp i House Port Łódź Polska

Okres realizacji: czerwiec-lipiec 2018

Powierzchnia: 950m2

Zakres:
Montaż kanałów instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji 4-rurowa zasilająca 12 klimakonwektorów kasetonowych. Montaż jednego układu klimatyzacji typu split