Hala wysokiego składowania LG w Biskupicach Podgórnych Polska

Okres realizacji: czerwiec-sierpień 2019

Powierzchnia: 3300m2

Zakres:
Montaż wentylatorów wywiewnych dachowych orz instalacji hydrantowej na części magazynowej. Montaż instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z dwoma cenetralami podwieszanymi, instalacji wod-kan, klimatyzacji oraz grzejników elektrycznych.
Opracowanie proejktu wykonawczego.