Hala Pack 3 LG Chem Biskupice Podgórne

Execution: 06-10.2020

Surface area: łącznie 5500m2

Scope:

Montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych wraz z izolacją o łącznej powierzchni 5500m2 na hali, maszynowni i sprężarkowni.

Montaż 3 central o wydajności 60.000m3/h każda.